We hechten waarden aan
jouw rechten.

Right to cancel

Je hebt het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de dag waarop je, of een door je aangewezen derde, anders dan de vervoerder, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (refurbkicks Benelux BV, Lovense Kanaaldijk 45-4, 5013 BJ Tilburg, Nederland, webshop@refurbkicks.com, telefoonnummer: + 31 13 5332584) op de hoogte stellen van je beslissing om dit contract te herroepen door een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail). Je kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat je jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van annulering

Als je dit contract annuleert, zullen wij je alle betalingen terugbetalen die we van je hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan ​​als je een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste vorm van standaardlevering die door ons wordt aangeboden). We kunnen een aftrek doen op de vergoeding voor waardeverlies van geleverde goederen als het verlies het gevolg is van onnodige behandeling door jou. We zullen de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren, en niet later dan –

(a) 14 dagen na de dag dat we de geleverde goederen van je terug hebben ontvangen, of

(b) (indien eerder) 14 dagen na de dag waarop je het bewijs levert dat je de goederen heeft teruggezonden, of

(c) als er geen goederen zijn geleverd, 14 dagen na de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing om dit contract te annuleren.

We zullen de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij je uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval zijn er voor jou geen kosten verbonden aan de vergoeding.

We mogen wachten met terugbetaling totdat we de goederen hebben teruggekregen of je hebt aangetoond dat jij de goederen hebt teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. Je stuurt de goederen terug of overhandigt ze aan ons zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop je ons jouw herroeping van dit contract meedeelt. De deadline wordt gehaald als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Je moet de directe kosten van het terugzenden van de goederen dragen.

Je bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.